ENERIS
ID Project

Luksemburg

ENERIS ID Project S.A. prowadzi w ramach Grupy ENERIS działania związane z zarządzaniem marką, rozwojem strategicznym, gromadzeniem talentów i pozyskiwaniem kapitału.

Historia naszej marki

 • Artur DELA tworzy pierwsze spółki we Francji w 1991 r.
 • Obecna grupa utworzona w Luksemburgu w 1998 r.
 • Wczesne rozpoznanie wyzwania związanego z ochroną środowiska – tranzycji energetycznej, jej wdrożenie początkowo w branży odnawialnych źródeł energii, a następnie rozszerzenie działalności na gospodarkę odpadami/wodną
 • Marka i działalność oparta na pomysłach założyciela – rynek miał i ma ograniczony wpływ na połączenie jego wizji marki ENERISi modeli biznesowych.

Koncepcja założycielskiej marki dzisiaj

 • Obecnie koncepcja marki założycielskiej wraz z jej misją i wartościami stanowi bardzo spójny zarys ambitnego zakresu działalności ENERIS.
 • Prezentuje niezłomne zaangażowanie w kluczowe wyzwania dla ludzkości, a ENERIS jest marką usługową skoncentrowaną na rozwiązaniach.
 • Ponieważ jest wizjonerska i potężna, jej złożoność stanowi wyzwanie w umysłach pracowników B2B i B2C.

Grupa Eneris jest kontrolowana przez Artura Delę, przedsiębiorcę i inwestora urodzonego w Polsce i wykształconego we Francji, posiadającego wcześniejsze doświadczenie w międzynarodowych korporacjach i inwestycjach w wielu jurysdykcjach. Brał on udział w najważniejszych cyklach innowacyjnych naszych czasów – IT, Digital Media, telekomunikacja, energia odnawialna i ESG: wprowadzenie Apple Computers na rynek w 1984 r. (BBDO), europejski partner DirecTv, pierwszy prywatny udziałowiec Eutelsat (transakcja o wartości 2 mld euro w latach 2001-2006). Od 2005 r. skoncentrowany na transformacji energetycznej (farmy wiatrowe i PV we Włoszech – udane wyjście do Allianz) oraz na holistycznym podejściu do infrastruktury i usług związanych ze środowiskiem (odpady, woda, energia). ENERIS jest wynikiem jego doświadczenia i przekonań. Jego obecne działania są poświęcone wyłącznie tej grupie.

Kluczowe czynniki wpływające na wartość marki ENERIS:

 • Strategia i innowacyjne modele biznesowe
 • Skuteczne strukturyzowanie kapitału
 • Pozyskiwanie talentów
 • Szybka realizacja
 • Strategia “firmy z misją”
 • Kierowanie się zasadami Zrównoważonego Rozwoju i ESG

Strategia i innowacyjne modele biznesowe

Krótkoterminową przewagę konkurencyjną tworzy się poprzez wykorzystywanie istniejących modeli biznesowych. Jednak w dłuższej perspektywie czasowej wszystkie rynki dojrzewają, konkurencja się nasila, a turbulencje rosną. Dlatego właśnie budujemy strategie poszukujące nowych źródeł wzrostu i szukamy nowych odpowiedzi na pytanie, jak osiągnąć trwały sukces.
Nasze doświadczenie pokazuje, że przeznaczanie tylko większej ilości pieniędzy na dopasowanie produktu do rynku nie prowadzi do stworzenia lepszych modeli biznesowych - w tym celu sięgamy głębiej.

Efektywne strukturyzowanie kapitału

ENERIS działa na lokalnych rynkach regulowanych, a procesy pozyskiwania kapitału są ściśle dostosowane do najlepszych światowych praktyk finansowania przedsiębiorstw regulowanych.

Pozyskiwanie talentów

Upewniamy się, że mamy odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach, zgodnie z bieżącymi i przyszłymi potrzebami biznesowymi. Przewidujemy przyszłe potrzeby i:

 • promujemy i pielęgnujemy talenty
 • przygotowujemy plany rozwoju kariery i sukcesji
 • prowadzimy właściwie rekrutacje

Szybka realizacja

Wierzymy, że szybka realizacja jest najważniejszym wyróżnikiem firm, które konsekwentnie odnoszą sukcesy na rynku w zakresie zmian i innowacji. Istnieją trzy cechy, których szukamy i które staramy się łączyć z marką ENERIS: wykorzystanie okoliczności, szybkość reakcji i szybka mobilizacja wewnętrzna.

Grupa z Misją: Zrównoważony Rozwój i ESG

Marka ENERIS oznacza, że wszystkie spółki należące do grupy dążą do wypełnienia Misji i wdrożenia Wizji w ramach jasnej perspektywy Zrównoważonego Rozwoju i ESG oraz ich wartości.

Zarząd spółki i personel