ENERIS Cleantech i ENERIS Lab

Europa

Zajmuje się najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie magazynowania energii, recyklingiem odpadów akumulatorowych oraz rozwojem łańcucha wartości w produkcji akumulatorów.

  • Dzięki współpracy z wiodącymi instytutami badawczymi, startupami i firmami technologicznymi, ENERIS został wybrany do udziału w EU IPCEI w zakresie baterii, obejmującym cały łańcuch wartości, począwszy od opracowania zaawansowanych materiałów, poprzez montaż ogniw, baterii i modułów, ponowne wykorzystanie oraz – na ostatnim etapie – odzysk i recykling surowców. To kompleksowe podejście jest zgodne z koncepcją gospodarki cyrkulacyjnej.
  • ENERIS B&R (ang. Batteries & Recycling) zajmuje się zbiórką i przetwarzaniem odpadów z baterii litowych.

ENERIS uczestniczy w spółce, która opracowuje przełomowe rozwiązanie w zakresie wytwarzania i oszczędzania energii.

Od 2007 roku ENERIS bada nowe technologie dla sektorów gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i energetyki, nawiązuje współpracę i inwestuje w niektóre z nich.

Wdraża własne Laboratorium Cyfrowe dla Inteligentnych Miast.