ENERIS Surowce

Przetwarzanie odpadów
na surowce wtórne

Polska

W 2014 r. (zakończone w styczniu 2015 r.) ENERIS przejął od Veolii jej działalność w zakresie przetwarzania odpadów w Polsce, stając się tym samym największym operatorem w branży gospodarki odpadami w Polsce (ponad 1500 pracowników w 23 lokalizacjach, 100 obsługiwanych gmin i setki klientów przemysłowych obsługiwanych w 2021 r.).

waste-balin
PLN przychodu
0 mln
Pracowników
0
Lokalizacji
0
Gmin
0

Spółka koncentruje się na wzroście organicznym i inwestycjach w wysokomarżowe moce przerobowe w zakresie przetwarzania odpadów: 70% obecnego wskaźnika EBITDA jest generowane przez nowe instalacje i oczekuje się, że w ciągu najbliższych trzech lat ulegnie on podwojeniu.

W kraju, w którym występuje duży deficyt istniejącej infrastruktury, ENERIS inwestuje również w obszarach przetwarzania odpadów “zielonych” i “brązowych” w energię, a także energii odnawialnej oraz w działalność związaną z kogeneracją i ciepłownictwem, mając na celu transformację energetyczną.