Inne kraje

ENERIS zainwestował w rozwój nowej technologii we Francji i rozważa dodatkowe projekty w Niemczech, Czechach i innych krajach.