1998
POWSTANIE FIRMY

zorientowanie na infrastrukturę

2004
NOWA NAZWA

dla węższego zakresu działalności: Eneris (wywiedziona z: Energy Research & Investment)

2007
ENERGIA ODNAWIALNA

Inwestycje i rozwój w zakresie odnawialnych źródeł energii: energia wiatrowa i słoneczna, głównie we Włoszech

2010
ENERIS CLEANTECH

Włochy, Wielka Brytania, USA

2013
Sprzedaż

Zbycie włoskich farm wiatrowych i słonecznych

2014
PIERWSZE INWESTYCJE W POLSCE
2015
PRZEJĘCIE "VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA"

operacji światowego lidera w zakresie odpadów na rynku polskim

2020
Akcesja do IPCEI UE w zakresie BATERII

(ang. Important Projects of Common European Interest)

2022
ENERIS LAB i ENERIS TRANZYCJA ENERGETYCZNA