ENERIS to firma działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju, której misją jest aktywny udział w największym wyzwaniu stulecia: zachowaniu i odzyskiwaniu czystego powietrzu, ziemi i wody.

Łagodzenie zmian klimatycznych i oszczędzanie zasobów planety wymaga:

  • przejścia na czyste i odnawialne źródła energii
  • alternatywnych paliw i efektywnego magazynowania energii, eTransportu,
  • zamknięcia obiegu w gospodarowaniu zasobami poprzez wszelkiego rodzaju przetwarzanie odpadów, recykling i odzyskiwanie surowców
  • gospodarki wodnej bazującej na oczyszczaniu i ponownym wykorzystaniu wody
Czysta woda
Czysta ziemia
Czyste powietrze