Nasza Działalność

ENERIS zapewnia lokalnym społecznościom i przedsiębiorstwom kompleksowe usługi w zakresie odpadów, wody i energii, a także infrastrukturę dla transformacji energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym.

ENERIS Odpady

ODBIERANIE, PRZETWARZANIE I RECYKLING,

100% ODZYSKU MATERIAŁÓW I ENERGII

 • Naszym celem jest maksymalizacja odzysku surowców i energii z odpadów komunalnych i przemysłowych, zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

 • ENERIS inwestuje w efektywne i innowacyjne technologie odzysku materiałów, chroniąc środowisko i oszczędzając ograniczone zasoby. Wierzymy również, że odpady niebezpieczne, baterie i akumulatory nie muszą stanowić zagrożenia dla środowiska – są źródłem cennych surowców i energii.
  Takie podejście jest zgodne z zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

 • Termiczne przekształcanie odpadów to nie tylko skuteczny sposób ich utylizacji, ale przede wszystkim źródło częściowo odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej, spełniające najwyższe standardy emisyjne.

ENERIS Woda

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I GOSPODARKA WODNA

RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH I OUTSOURCING USŁUG

 • Oszczędzanie zasobów wodnych jest możliwe dzięki kompleksowemu outsourcingowi usług związanych z gospodarką wodno-ściekową.

 • Grupa ENERIS zapewnia partnerom prywatnym i komunalnym możliwość realizacji niezbędnych inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Oferujemy sprawdzone rozwiązania i innowacyjne technologie naszych doświadczonych, międzynarodowych partnerów.

 • Angażujemy środki własne i zewnętrzne pozwalające na efektywne kosztowo, dopasowane do potrzeb finansowanie inwestycji (formuła BOO, BOT). Naszą ofertę kierujemy zarówno do sektora prywatnego (formuła DBFO), jak i do samorządów lokalnych (formuła PPP).

ENERIS Energia

Z ODPADÓW I ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

EFEKTYWNA ENERGIA ROZPROSZONA Z CZYSTYCH ŹRÓDEŁ I STACJONARNE MAGAZYNOWANIE ENERGII

 • Energia rozproszona to przyszłość energetyki. Opiera się ona na kogeneracji z alternatywnych, czystych źródeł i zapewnia energię elektryczną, ogrzewanie i chłodzenie na potrzeby lokalne.

 • ENERIS rozwija własne instalacje przetwarzania odpadów na energię.

 • ENERIS rozważa budowę, posiadanie i eksploatację stacjonarnych magazynów energii.