Rynki

INSTALACJE I ROZWIĄZANIA "OWE": ODPADY, WODA i ENERGIA dla CZYSTEJ ZIEMI, WODY i POWIETRZA.

Pomiędzy tymi sektorami rynku występują znaczące synergie: technologii, przepływów, klientów, modeli finansowych i przemysłowych.

Odpady i woda

W odpadach zawarte są surowce i potencjał termiczny, który można odzyskać. Ochrona wód wymaga skutecznego oczyszczania ścieków przemysłowych, górniczych i komunalnych. To wymaga energii, ale może także ją generować. Osady ściekowe to odpady, które powinny stać się źródłem energii.
W ENERIS dążymy do doskonałości w zbieraniu, przetwarzaniu, recyklingu i zarządzaniu odpadami i wodą.

ENERGIA

Przejście od paliw kopalnych do alternatywnych, czystych i odnawialnych źródeł energii. "Inteligentne miasta" opierają się na eTransporcie i "rozproszonej" energii (lokalne wytwarzanie i zużycie) pochodzącej z kogeneracji, wspieranej systemami magazynowania energii.

Modele biznesowe

(PROJEKTOWANIE I BUDOWA, FINANSOWANIE, EKSPLOATACJA)

Istnieje wiele synergii i nowych modeli pomiędzy operatorami, którzy są właścicielami rynków, dostawcami technologii i finansowania.

Eksploatacja

Infrastruktura, logistyka i usługi.
Nakłady inwestycyjne i stałe przychody.
Kontrola dostępu do rynków i finansowanie.

Technologie

Dostarczanie technologii i zapewnienie inżynierii.
Własne, wyróżniające się, innowacyjne, bardziej wydajne technologie wraz z odpowiednimi gwarancjami, a w niektórych przypadkach produkcją, stanowią kluczową przewagę konkurencyjną i otwierają rynki dla operatorów.

FINANSOWANIE

Odpowiednie, długoterminowe, rentowne struktury i modele finansowania (np. AssetCo/OpCo, LLP, PPP, dotacje, project finance, mezz...).
Podejście grupy finansowej: wielkość, synergie, dywersyfikacja, lokalne koncesje oraz czyste technologie.

Kluczowe czynniki sukcesu

Know-how

Referencje i osiągnięcia.
Sprawdzone rozwiązania.
Doświadczenie w ocenie i wdrażaniu innowacji.

INNOWACJE

Nowe rozwiązania, konwergencja, technologie i usługi w połączeniu z operacjami i referencjami są głównym czynnikiem konkurencyjności.

INTEGRACJA

Integracja pionowa (analiza łańcucha wartości)
Transfer i łączenie technologii.
Nowe modele (np. produkt jako usługa).
Konsolidacja rynku.