Naszą wizją jest stworzenie zdywersyfikowanej i zintegrowanej pionowo międzynarodowej grupy, silnie obecnej na rynku europejskim. 

Oferujemy swoim klientom (komunalnym i przemysłowym, stającym się partnerami): innowacyjne, efektywne i kompleksowe usługi w zakresie ochrony środowiska.

Swoim interesariuszom i uczestnikom finansowym: 

  • społecznie odpowiedzialne i zyskowne inwestycje zarządzane zgodnie z wytycznymi ESG
  • długoterminowe przychody i tworzenie wartości